Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Pest control, deratyzacja, dezynsekcja, haccp, ddd, dezynfekcja, monitoring szkodnikow, ipm, gmp, ghp, pspddid Deratyzacja, dezynsekcja, haccp, ipm, gmp, ghp, pspddid
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD D.D.i D.
"GRUTOX" Tomasz Gruszczyk
43-386 Grodziec Śląski ul.Bielska 143
Bielsko - Biała tel:
33/8153-173   grutox@wp.pl
0-501 333 444, 0-602 333 555

ozonowaniebielsko.pl


Česká Republika


Slovenská Republika


muzeumddd.pl


grattis.cz


CERTYFIKATY
Spis
Galeria - firma
Galeria - wspólnicy
CERTYFIKATY
ČESKÉ REPUBLIKY
O firmie
Galeria
na poważnie
na wesoło
DDD
Dezynfekcja
Dezynsekcja
Deratyzacja
HACCP
PEST CONTROL

VIDEO
video odkomarzanie metodą ULV
Odkomarzanie-1

video odkomarzanie metodą ULV
Odkomarzanie-2
Usługi w zakresie deratyzacji, dezynsekcji, systemy haccp, ipm, gmp, ghp, pspddid
Spis certyfikatów
 • PEŁNOMOCNIK SYSTEMU HACCP - Certyfikat nr: 24472/2004 wydany przez TÜV - Akademia Rheinland GmbH - Köln - Germany. - z dn. 11.10.2004
 • SPECJALISTA SYSTEMU HACCP - Certyfikat nr: WET/2004/I-8 wydany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. - 27.09.2004 - Olsztyn
 • SPECJALISTA W ZAKRESIE DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI NR 001. Świadectwo jest ważne przez okres 5 lat - wydane przez PSPDDiD Warszawa 15.03.2005.
 • AUDYTOR WEWNETRZNY - SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG WYMAGAŃ PN-EN ISO 22000:2006 - Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie. Z dnia 17 stycznia 2007.
 • NATOWSKI KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ "NCAGE" - nr 1523H - wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji - Warszawa pl. Piłsudskiego 4 z dn. 03.04.2008.


 • Świadectwo Kursu podstawowego z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wydane przez PSPDDiD Warszawa nr41/1996 z dnia 16.02.1996.
 • Certyfikat wydany przez firmę CIECH S.A. and UNITED PHOSPHORUS LTD. - WARRINGTON - ENGLAND z dnia 18.04.1996.
 • Świadectwo nr 72/Z/96 i 72/T/96 - nabywanie i stosowanie środków ochrony roślin i zabiegów w produkcji towarowej w I i II kl. Tox. - Ośrodek doradztwa rolniczego w Bielsku - Białej z dnia 27.11.1996.
 • Świadectwo nabywania i stosowania środków ochrony roślin I i II klasy Tox. Nr 13/1996 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa - Oddział Wojewódzki Katowice z dnia 16.12.1996.
 • Świadectwa nr 182/1997 i 204/1997 uprawniające do stosowania trucizn I i II kl. Tox. i gazowania obiektów - Przedsiębiorstwo zwalczania szkodników żywności "AGROPEST" - Łódź z dnia 12.03.1997.
 • ŚWIADECTWO SPECJALISTYCZNE II ST. Z ZAKRESU DEZYNFEKCJI - nr 004/1997 - PSPDDiD Warszawa z dnia 24.10.1997.
 • Certyfikat wydany przez firmę DELICIA PREYBERG GmbH DELITZCH GERMANY uprawniający do stosowania trucizn I i II kl. Tox. i gazowania obiektów (PHOSPHORWASSERSTOFF - PH3) z dnia 19.03.1998.
 • Szkolenie - Problemy toksykologiczne w dystrybucji i stosowaniu pestycydów - Akademia Medyczna we Wrocławiu - Katedra i Zakład Toksykologii z dnia 28.04.1998.
 • ŚWIADECTWO SPECJALISTYCZNE II ST. Z ZAKRESU DEZYNSEKCJI - nr 021/1998 - PSPDDiD Warszawa z dnia 29.05.1998.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: "Zasady organizowania przetargów" i "Szkodniki drewna wyrobionego - PSPDDiD Warszawa z dnia 25.11.1998.
 • Świadectwo - "Aktualne zagadnienia mycia i dezynfekcji w higienie produkcji żywotności" - IODEX S.A. - Katowice z dnia 25.03.1999.
 • Świadectwo w zakresie BHP i zagadnienia zagrożeń związanych z dezynsekcją, dezynfekcją i deratyzacją oraz środkami służącymi do zwalczania szkodliwych organizmów. Nr 1/BHP/2000 i 1a/BHP/2000 - APESTPOL - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zwalczania Szkodników Sanitarnych i Żywności. Z dnia 25.03.2000 - Łódź.
 • Certyfikat wydany przez "Spółdzielnia Pracy i Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMIMPEX - POLAND & UNITED PHOSPHORUS LIMITED z dnia 22.03.2001 Konin.
 • Świadectwo nr 21/ZT/2002 wydane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej z dnia 06.11.2002.
 • Certyfikat - Konferencja - "Zwalczanie szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym oraz w służbie zdrowia w świetle integracji z Unią Europejską" z dnia 24.06.2003 - Chorzów.
 • Świadectwo - "Postępowanie, oznakowanie i przechowywanie substancji i preparatów chemicznych" - "WUR-ex" Sp. z o.o. Bielsko-Biała z dnia 19.02.2004.
 • Świadectwo - konferencja - Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym -"od pola do stołu konsumenta"- Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach - PIWet z dnia 20.02.2004.-
 • Świadectwo - szkolenie dla pracodawców w zakresie "BHP i P-Poż" nr CH/24/2004r. wydane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego - Chełmno z dnia 14.03.2004r.
 • Certyfikat - sympozjum - "Rola D.D.D. w zapewnieniu bezpiecznej żywności" - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie z dnia 30.03.2004 r.
 • Certyfikat - szkolenie. Stosowanie preparatów produkowanych przez firmy: "Dow Agrosciences Polska" Sp. z O.O. & "Best Pest" Sp. J. - Sosnowiec z dnia 2.04.2004 r.
 • Certyfikat - seminarium "Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów" - Uniwersytet łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii - Łódź z dnia 15.04.2004 r.
 • Świadectwo - "DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych" - wydane przez Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych. WIHiE. i PSPDDiD. Z dnia 8 listopada 2004 r.
 • Świadectwo nr 9 - "Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym i stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji" z dnia 17 listopada 2004 r. PSPDDiD - Skierniewice.
 • Świadectwo - Seminarium "DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność" - PSPDDiD. 08.12.2004 - Warszawa.
 • ŚWIADECTWO SPECJALISTYCZNE II ST. Z ZAKRESU DERATYZACJI - Nr 063/2005 - PSPDDiD. 12.01.2005 - Warszawa.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nr 306/2005 w "Obsługa zamgławiacza termicznego TF-W35 - IGEBA Geratebau GmbH". - wydane przez AGRO-TRADE Sp. z o.o. - Poznań z dnia 03.02.2005.
 • Świadectwo - szkolenie " Szkodliwość ptaków i nietoperzy w obiektach" z dnia 11.02.2005 Warszawa. Wydane przez PSPDDiD.
 • Seminarium PEST CONTROL 2005 - "Ochrona obiektów przed szkodnikami" z dnia 13.04.2005 wydane przez Pest - Control.eu
 • Świadectwo ukończenia szkolenia nt. "Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków" wydane przez PSPDDiD Warszawa z dnia 13.10.2005.
 • Konferencja PSPDDiD Warszawa na temat "Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz", 14.11.2005.

www.grutox.pl » Grutox Bielsko Biała - DDD - Pest Control Operator - Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja, Zwalczanie i Monitoring Szkodników » :: Galeria Certyfikatów » HACCP :: GMP :: GHP :: PSPDDID :: IPM :: usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji :: Galeria Certyfikatów